DE KRACHT VAN DEPRESSIE

 

Informatieavond over de training 'Leer je depressie kennen'

Lees meer en meld je aan!

Wie depressieve gevoelens heeft, gaat in veel gevallen naar een behandelaar in de verwachting dat deze therapie en/of medicatie voorschrijft, waardoor de depressie verdwijnt. Helaas gebeurt dat vaak niet. De depressie gaat niet over of komt steeds weer terug.

Alle medicatie en vrijwel de meeste reguliere therapeutische behandelingen zijn gericht op het verlichten van de symptomen. Symptoombestrijding kan nodig zijn maar is niet de oplossing van het probleem.

Als ervaringsdeskundige bied ik een alternatief of aanvulling. Tijdens mijn eigen verwerkings- en helingsproces heb ik methodes en instrumenten ontdekt en ontwikkeld om de oorzaak van mijn depressie te achterhalen. Hierdoor ben ik in staat gebleken mijn depressie te begrijpen, te accepteren en te helen.

Ik zie depressie niet als een klinische ziekte, maar als een patroon. Een patroon is een onbewust voortdurend herhalend gedrag dat bedoeld is om pijn niet te voelen of te voorkomen. Daarmee is een patroon een afweermechanisme of een overlevingsmechanisme.

Niet begrepen en niet verwerkte pijn zie ik als de oorzaak van de depressie. In de ondersteuning van mijn cliënten richt ik op het helen van de onderliggende pijn, zodat de depressie, als patroon of afweer, niet meer nodig is.

Door de depressie hebben we onze blik naar binnen gericht en daar uiteindelijk onze levenskracht en levensvreugde gevonden. Wie we nu zijn, zijn we niet ondanks maar dankzij onze depressies. Voor mij is dit De kracht van depressie.

Peter Oostelbos

Peter Oostelbos

De Hartenboom

Ik ben Peter Oostelbos, geboren in 1954 te Tilburg en ik woon in Randwijk (Betuwe).

Na een fikse burn-out in 2004, gevolgd door een langdurige en diepe depressie, is mijn visie op mijn leven drastisch veranderd. Ik vond geen voldoening meer in het werk wat ik jarenlang, overigens met veel plezier, heb gedaan. Ik was niet tevreden met het leven dat ik leidde, een leven van dag tot dag, zonder duidelijk doel. Het verlangen groeide om mijn leven een echt zinvolle invulling te gaan geven.

Op mijn sterfbed wil ik kunnen zeggen: ‘Ik heb geleefd, echt geleefd, ik heb eruit gehaald wat erin zat’.

Training: Leer je depressie kennen

Inleiding

Depressie is nog steeds voor de meeste mensen een onbegrepen aandoening. Een gebroken been, een hartkwaal en zelfs kanker kunnen we begrijpen vanuit een medisch, klinisch oogpunt. Er is (meestal) een duidelijke verklaring. Deze verklaring én het niet onbelangrijke feit dat we bij deze aandoeningen controle houden over onze hersenen, zijn ondersteunend bij het accepteren en het een plaats geven in ons leven.

Bij een psychiatrische aandoening, zoals depressie, is geen eenduidige verklaring te vinden en bovendien doet ons ‘hoofd’ niet meer wat we willen. Dit maakt het begrijpen en accepteren van een depressie moeilijk.

Onderzoek

In de training ‘Leer je depressie kennen’ ga je jouw depressie onderzoeken. Vragen als ‘wat ligt er ten grondslag aan mijn depressie’, ‘hoe moet ik mijn depressie zien’, ‘hoe verhoud ik me tot mijn depressie’ en ‘wat kan ik leren van mijn depressie’ vormen een rode draad. Inzichten die je tijdens het onderzoek opdoet, kunnen leiden tot begrijpen en begrijpen kan leiden tot begrip. Begrip en acceptatie liggen dicht bij elkaar. Begrip kan zorgen voor een opluchting, er vallen stukjes van een tot nu toe onbegrepen puzzel op zijn plek. Waar vechten tegen de ene kant van de medaille is, is acceptatie de andere kant van dezelfde medaille.

Coachen

In onze opvoeding en in onze hectische maatschappij hebben wij niet geleerd te luisteren naar wat ons lichaam ons te vertellen heeft. We zijn gerationaliseerd waardoor we te veel ‘in ons hoofd’ en te weinig ‘in ons lichaam’ zitten. Dat is jammer, want juist ons lichaam bevat informatie waar we veel van kunnen leren. Hoofd betekent: denken, ratio en kennis. Lichaam betekent: voelen, emotie en wijsheid.

We zijn zo goed geworden in ons denken dat we daarmee onszelf voor de gek kunnen houden. Dat kunnen we heel lang volhouden. De patronen die we vanaf onze vroege jeugd hebben ontwikkeld zijn daar een voorbeeld van.
Het lichaamsgericht coachen heeft als doel om weer contact te krijgen met het lichaam en om daaruit de informatie en wijsheid omhoog te halen die we nodig hebben om vrij te komen van onze patronen. Het lichaamsgericht werken brengt je in contact met je emoties en gevoelens.
Als ervaringsdeskundige weet ik hoe het is om depressief te zijn en welke gevolgen dit heeft voor je leven, relatie(s), werk, etc. Het is daarom niet vreemd dat ik me in mijn coachpraktijk met name richt op mensen met depressiviteit.
Mijn aanpak richt zich in eerste instantie op de vraag of de depressie als een patroon kan worden gezien. Zo ja, dan volgt een diepgaand onderzoek naar dit patroon met als mogelijk resultaat dat de depressie wordt erkend en begrepen.
Daarnaast heb ik een methode ontwikkeld die is bedoeld om het Persoonlijk Leiderschap over je leven terug te nemen, waardoor het leven weer zinvol wordt en kwaliteit krijgt. De methode laat je in een aantal stappen zien hoe jij je leven tot nu toe hebt geleefd, onder invloed van de depressies, en wat de voor- en nadelen van depressiviteit zijn. Dit is heel confronterend, maar noodzakelijk voor de volgende stap. Wil ik op deze manier verder gaan, of niet?

 

Gastcolleges, presentaties

Sinds 2012 geef ik gastcolleges en masterclasses over depressiviteit op de Hogeschool Arnhem-Nijmegen (HAN) en het Radboudumc in Nijmegen. De studenten van diverse opleidingen krijgen een theoretisch basiskennis. Ik vul dit aan met mijn ervaringen van een leven van meer dan 50 jaar met depressiviteit, het onderzoek dat ik heb gedaan en de resultaten daarvan. Zowel de studenten als de leerkrachten ervaren dit als een zeer waardevolle aanvulling.
Naast gastcolleges geef ik presentaties en lezingen over depressie voor professionals in de zorg en op (internationale) congressen.

 

Boek ‘De kracht van depressie’

Het boek bestaat uit twee delen. Een deel beschrijft mijn leven van meer dan vijftig jaar met depressie. In het andere deel beschrijf ik het onderzoek dat ik tien jaar geleden begonnen ben naar mijn depressie, de resultaten daarvan en de methode die ik daaruit ontwikkeld heb om de depressie te begrijpen, te accepteren en te helen. Ik beschrijf hier ook de functies en de kracht van depressie.
Het voorwoord is geschreven door Bart Groeneweg (namens het bestuur van de Depressie Vereniging) en Prof. Dr. Aart Schene (psychiater en hoofd van de afdeling psychiatrie van de Radboud Universiteit Nijmegen).
Aan het eind van elk hoofdstuk laat ik een andere deskundige aan het woord, die reflecteert op het onderwerp van het hoofdstuk.

 

Training

In de training ‘Leer je depressie kennen’ ga je jouw depressie onderzoeken. Vragen als ‘wat ligt er ten grondslag aan mijn depressie’, ‘hoe moet ik mijn depressie zien’, ‘hoe verhoud ik me tot mijn depressie’ en ‘wat kan ik leren van mijn depressie’ vormen een rode draad. Inzichten die je tijdens het onderzoek opdoet, kunnen leiden tot begrijpen en begrijpen kan leiden tot begrip. Begrip en acceptatie liggen dicht bij elkaar. Begrip kan zorgen voor een opluchting, er vallen stukjes van een tot nu toe onbegrepen puzzel op zijn plek. Waar vechten tegen de ene kant van de medaille is, is acceptatie de andere kant van dezelfde medaille.

Neem contact op met Peter

6 + 11 =