Peter Oostelbos

Ik ben Peter Oostelbos, geboren in 1954 te Tilburg en ik woon in Randwijk (Betuwe).

Na een fikse burn-out in 2004, gevolgd door een langdurige en diepe depressie, is mijn visie op mijn leven drastisch veranderd. Ik vond geen voldoening meer in het werk wat ik jarenlang, overigens met veel plezier, heb gedaan. Ik was niet tevreden met het leven dat ik leidde, een leven van dag tot dag, zonder duidelijk doel. Het verlangen groeide om mijn leven een echt zinvolle invulling te gaan geven. Op mijn sterfbed wil ik kunnen zeggen: ‘Ik heb geleefd, echt geleefd, ik heb eruit gehaald wat erin zat’.

Ik heb een aantal trainingen persoonlijk leiderschap gevolgd en na vele jaren van alleen maar ontvangen ontstond het verlangen om te gaan geven. Om dit te realiseren ben ik begonnen aan een opleiding tot coach persoonlijke ontwikkeling. Mijn persoonlijke ontwikkeling heeft een enorme groei doorgemaakt en ik heb mijn depressie overwonnen. De kroon op dit werk was de start van mijn coachpraktijk in het voorjaar van 2010.

Als ‘ervaringsdeskundige’ richt ik me in mijn coachpraktijk met name op mensen die (langdurig) depressief zijn en ondersteuning nodig hebben om hun depressiviteit te overwinnen of bij het afbouwen van medicatie.

Boek ‘De kracht van depressie’

Het boek bestaat uit twee delen. Een deel beschrijft mijn leven van meer dan vijftig jaar met depressie. In het andere deel beschrijf ik het onderzoek dat ik tien jaar geleden begonnen ben naar mijn depressie, de resultaten daarvan en de methode die ik daaruit ontwikkeld heb om de depressie te begrijpen, te accepteren en te helen. Ik beschrijf hier ook de functies en de kracht van depressie.

Het voorwoord is geschreven door Bart Groeneweg (namens het bestuur van de Depressie Vereniging) en Prof. Dr. Aart Schene (psychiater en hoofd van de afdeling psychiatrie van de Radboud Universiteit Nijmegen).

Aan het eind van elk hoofdstuk laat ik een andere deskundige aan het woord, die reflecteert op het onderwerp van het hoofdstuk. U kunt het boek hier bestellen.

Neem contact op met Peter

3 + 8 =